|||||| k o n s u l t i n g ||||||
ITALSERVICE zajmuje się kompleksową obsługą firm polskich i włoskich.
W naszej pracy wychodzimy od szczegółowej diagnozy indywidualnych potrzeb klientów, poprzez doradztwo w zakresie marketingu, opracowywanie strategii prowadzenia działalności, aż po wdrażanie ustalonych metod i struktur zarządzania. Powyższe działania mają na celu umacnianie i rozwój pozycji rynkowej naszych klientów.

Konsultanci ITALSERVICE reprezentują wysoki poziom wiedzy z dziedziny zarządzania, marketingu, finansów, zarządzania kadrami i ochrony środowiska, mają doświadczenie w prowadzeniu projektów zarówno w zakładach produkcyjnych, jak i w firmach usługowych.

Obsługa wymagających i zróżnicowanych klientów z Polski i Włoch jest możliwa dzięki elastyczności i dostosowywaniu się do specyficznych wymagań.

Firma ITALSEVICE współpracuje z wieloma wysokiej klasy specjalistami z dziedzin prawa, ekonomii, finansów i bankowości, marketingu i zarządzania. Poprzez swoich radców prawnych i adwokatów częstokroć reprezentuje interesy swych klientów na wokandzie sądów na terenie całego kraju. Położenie naturalne miasta, w którym znajduje się siedziba firmy ITALSERVICE sprzyja możliwości operowania i działania na rynku Wrocławskim.

ITALSERVICE posiada kontakty na terenie całych Włoch.

Misją firmy jest udzielenie niezbędnej pomocy klientom w rozwiązywaniu problemów związanych z działalnością gospodarczą, obsługą przedsiębiorców, kojarzenie wielu partnerów handlowych i kulturalnych polsko-włoskich i włosko-polskich.