|||||| l o g i s t y k a ||||||
Logistyka w nowoczesnym gospodarowaniu w przypadku firm znajdujących się na rynkach lokalnych i europejskich staje się elementem zarządzania, decydującym o zwycięstwie nad konkurencją. Wzrastająca podaż usług logistycznych według firmy ITALSERVICE pozwala przedsiębiorstwom na osiąganie dodatkowych korzyści.

Ekonomiczne i technologiczne przemiany rynkowe nie umknęły uwadze firmy ITALSERVICE, która w świadomy sposób wyszła naprzeciw postulatom podwyższenia poziomu obsługi bez względu na usytuowanie klientów. Nasze obecne oferty wykraczają daleko poza tradycyjne przekazywanie wiadomości i dodatkowo obejmują różnorodne usługi informacyjne, doradcze i konsultingowe.

Wyzwaniem dla firmy ITALSERVICE jest gromadzenie i aktualizacja wiedzy o kliencie oraz zapewnienie właściwych mechanizmów planowania kontaktu, a nie tylko obsługa klienta przez Internet czy telefon komórkowy.

Zadaniem firmy ITALSERVICE jest łączenie profesjonalnych jednostek w istniejącej strukturze europejskiej, w celu lepszej obsługi przemysłu, handlu i turystyki, określanie europejskiej terminologii logistycznej dla zapewnienia łatwej i prawidłowej komunikacji między krajami, stworzenie europejskiego banku wiedzy korzystającego z informacji europejskiej, jak również śledzenie nowości we Włoszech i różnych częściach świata oraz utrzymywanie łączności z zainteresowanymi stronami.