|||||| m a r k e t i n g ||||||
Współczesne przedsiębiorstwo nie może osiągnąć sukcesów bez współdziałania jego dwóch podstawowych funkcji, jakimi są- produkcja jako źródło tworzenia innowacji i marketing rozumiany nie jako organizacja sprzedaży, lecz jako system tworzenia, odkrywania, rozbudzania i zaspokajania oczekiwań klienta.

Wychodząc naprzeciw potrzebom dnia dzisiejszego, ITALSERVICE oferuje również usługi w zakresie marketingu tak dla klientów polskich, jak i włoskich. Precyzyjna znajomość rynku polskiego i włoskiego , zrozumienie oczekiwań kontrahentów, ich nawyków, aspiracji i możliwości finansowych ułatwia obsługiwanemu przez nas klientowi podjęcie decyzji i prawidłowe dobranie partnera. Dobór odpowiednich strategii, środków i narzędzi marketingu sprzyja optymalizacji działalności rynkowej i zapewnia rzetelną obsługę przeprowadzanych transakcji. Zakres naszych świadczeń obejmuje również rozwiązywanie złożonych problemów dotyczących konstruowania umów handlowych o zasięgu międzynarodowym takich jak: miejsce i prawo właściwe do ich zawierania, rozliczenia finansowe, ryzyko rynkowe, zgłaszanie roszczeń, okresy przedawnienia, sądy i procedury właściwe dla rozstrzygania konfliktów i sporów majątkowych.

Współpraca z ITALSERVICE pozwoli na promowanie jakości Waszego działania, zagwarantuje Wam skuteczność, wydajność i opłacalność, a jednocześnie uprości wszystkie procedury.