Podziel się artykułem:
Autor: Author
Jan

Rodzajnik nieokreślony - Articolo indeterminativo

W języku włoskim, jak w wielu innych językach romańskich, istnieją rodzajniki, które określają rodzaj gramatyczny rzeczowników. Jest to część mowy, za którą my Polacy nie przepadamy.

Wyróżniamy dwa typy rodzajników: nieokreślone (indeterminativi) i określone (determinativi) - w tym artykule poznasz ten pierwszy.

Zacznijmy zatem od zasad zmiany końcówek słów przy ich przechodzeniu z liczby pojedynczej na liczbę mnogą:

Zasada zmiany końcówek rzeczowników

 

l. pojedyncza

l. mnoga

przykłady

r. męski

-o

-i

tavolo (stolik) –  tavoli

cane (pies) –cani

r. żeński

-a

-e

borsa (torba) – borse

svegliasveglie

pizzapizze

r. męski

r. żeński

-e

-i

chiave (r.ż. – klucz) – chiavi

canecani

classe (r.ż. – klasa) – classi

spumante (r.m. – wino musujące) – spumanti

itd.

Zatem:

o ➔ i

a ➔ e

e ➔ i

 

Teraz przyjrzyj się następującej tabeli. Opisałem w niej rodzajniki nieokreślone wraz z przykładami

singolare

plurale

maschile

un

dei

dla większości rzeczowników zaczynających się od spółgłoski

cane

gioco

topo

cani

giochi

topi

uno

degli

dla rzeczowników zaczynających się od:

·      s + spółgłoska

·       ps-

·       pn-

·      gn-

·       z-

·       y-

studente

psicologo

gnomo

scompartimento

zio

zaino

zero

studenti

psicologi

gnomi

scompartimenti

zii

zaini

zeri

un

degli

dla rzeczowników zaczynających się od samogłoski

albero

amico

albergo

uccello

orso

alberi

amici

alberghi

uccelli

orsi

femminile

una

delle

dla rzeczowników zaczynających się od spółgłoski

ragazza

città

casa

sveglia

ragazze

città

case

sveglie

un’

delle

dla rzeczowników zaczynających się od samogłoski

isola

opera

amica

acqua

isole

opere

amiche

acque

singolare - pojedynczy, plurale - mnogi, maschile - męski, femminile - żeński

Uwaga: Jeśli rzeczownik kończy się akcentem graficznym, nie zmieniamy końcówki w liczbie mnogiej, np.

  • un caffé - dei caffé

Jeżeli rzeczownik kończy się spółgłoską i jest pochodzenia obcego, jest przeważnie rodzaju męskiego i nie zmienia końcówki w liczbie mnogiej, np.

  • un bar - dei bar

Podsumowując: W liczbie pojedynczej wyróżniamy cztery rodzajniki

  • un – dei, uno – degli, un – degli – dla rodzaju męskiego
  • una – delle, un’ – delle – dla rodzaju żeńskiego
  • Należy pamiętać o wyjątkach w zależności od tego, czy rzeczownik zaczyna się na samogłoskę, czy spółgłoskę – spójrz do tabeli 

Twoje zadanie domowe: znajdź w słowniku znaczenie wyrazów przykładowych w tabeli 

Pod lekcją znajdziesz materiały do samodzielnej nauki :) 

A dopo!